ivfpappan.se

Hur fryser man ner ägg?

 

Att genomgå IVF är en mindre vetenskap och man fashineras ständigt av hur kroppen fungerar och hur man när den inte fungerar kan lura kroppen att fungera ändå på konstgjord väg.

 

Vi hade totalt 8 embryon i frysen efter utplock och befruktning av mina simmare.

 

Nedan är en lista over hur det faktiskt fungerar vilket är direct saxat från Stockholm IVF där vi gör våran resa.

 

1. Utredning

För att på bästa sätt kunna försäkra oss om att du är lämpad för äggfrysningsbehandling utför vi en genomgående medicinsk undersökning för att avgöra om vi kan rekommendera behandlingen. Det viktigaste i denna utredning är att klargöra om äggcellsreserven är tillräckligt stor för att det ska finnas goda chanser att kunna frysa de mer än 10 äggceller som är vårt mål. Vi kommer bl.a. fråga dig om eventuella tidigare graviditeter, dina menstruationer och om du har haft eller har någon sjukdom. Din äggcellsreserv bedöms med hjälp av mätning av hormonnivåer (FSH och AMH) och en noggrann ultraljudsundersökning av äggstockarna där vi räknar antal synliga äggblåsor (folliklar). Vi tar även blodprover för att utesluta smittsamma sjukdomar som kan försvåra din behandling. Inom några dagar efter ditt besök hos oss har vi fått alla provsvar och vi hör då av oss för att ge dig besked.

 

2. Hormonstimulering

Målet med hormonstimuleringen med FSH (follikelstimulerande hormon) är att få fram flera stora äggblåsor (folliklar) med mogna ägg. Vid hormonstimulering ges kroppens egna naturliga hormoner genom sprutor och nässpray istället för att utsöndras från hjärnans hypofys. Det är viktigt att kvinnans egen hormonproduktion från hypofysen blir vilande under behandlingen så att den inte stör den externa, noggrant kontrollerade hormonstimuleringen. Detta åstadkommer vi genom en 2-3 veckor lång förbehandling direkt innan hormonstimuleringen med en så kallad ”GnRH agonist” eller en ”GnRH antagonist” som styr hypofysens hormonutsöndring. Under själva äggstocksstimuleringen ges det follikelstimulerande hormonet FSH, oftast i något stegrade doser från tiden för menstruation och i 10-14 dagar frammåt. Samtidigt följer vi tillväxten av folliklarna genom upprepade ultraljud och blodprov.

 

3. Uttag av ägg

När ett antal folliklar har blivit ca 2 cm stora är det dags för äggcellerna i de stora äggblåsorna att bli färdigmogna för befruktning. Denna mognad tar ca 1,5 dygn och fås genom en injektion av hypofyshormonet LH (luteiniserande hormon). Ungefär 30 timmar efter att LH ges sugs äggen ut genom en tunn nål som sitter i toppen på den vaginala ultraljudsstaven. Detta görs under lokal bedövning och generell smärtlindring och brukar inte ge kvinnan något större obehag. Äggcellerna tas sen hand om av embryologen för att förberedas för frysning.

 

4. Äggcells frysning

De mogna äggcellerna förbereds nu för frysning i laboratoriet. Äggcellerna omges av några lager så kallade ”granulosa celler”, och dessa tas bort först. Därefter utvärderar embryologen kvaliteten av varje äggcell, och de som är av bästa kvalitet väljs ut för nedfrysning. Först sänks de utvalda äggcellerna ner i en s.k. kryopreservationsvätska, som skyddar äggcellen från bildandet av iskristaller under nedfrysningen. Nedfrysningen sker sen med en ultrasnabb vitrifikationsteknik där äggcellen fryses ned i flytande kväve till -176 grader på mindre än en sekund. De nedfrusna äggcellerna förseglas sedan i speciella skyddande strån och kan förvaras i flytande kväve under flera år.

 

5. Upptining och IVF

De nedfrysta äggcellerna behåller sin kvalitet under nedfrysning och kan senare, när kvinnan önskar, tinas upp för att användas vid IVF. Normalt tinar vi 2-3 äggceller åt gången för att få fram ett riktigt bra embryo efter befruktning med din partners spermier. De nedfrysta äggen tas upp ur flytande kväve och tinas under kontrollerade former. Samtidigt byts näringslösningen runt äggcellerna kontinuerligt för att ta bort de kryopreservations lösningar som inte längre behövs. Efter några timmars odling befruktas äggcellerna genom ICSI teknik. Vi använder ICSI tekniken för att säkerställa största möjliga chans till befruktning av dina äggceller. Dagen efter spermieinjektionen med ICSI undersöks varje äggcell under mikroskop för att se vilka som utvecklats till embryon av hög kvalitet. Embryot med högst kvalitet väljs för embryo transfer, vilket förhoppningsvis leder till en graviditet. Om flera embryon är tillräckligt högkvalitativa för embryo transfer t fryses dessa för framtida användning.

 

 

Källa: http://stockholmivf.se/aggfrysning/

 

 

Skapa en blogg på Vimedbarn.se du också, klicka här! Och du har väl inte missat topplistorna, klicka här!
Kommentarer

Lämna ett svar

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
stats